At the horizon of no return (Na horizonte bez návratu) / nová inscenácia DŠT

At the horizon of no return (Na horizonte bez návratu) / nová inscenácia DŠT

_________________

Divadlo Štúdio tanca uvádza novú premiéru maďarského choreografa Lászlá Fülöpa At the horizon of no return (Na horizonte bez návratu). Premiéru divadlo uvedie v dvoch termínoch, 28. a 29. októbra 2022.

VSTUPENKY A CELÝ PROGRAM DŠT


Je slobodná vôľa skutočná, alebo je len ilúziou náhodne vytvorenou v priebehu evolúcie ľudstva? Je ľudská rasa odsúdená k zániku? Sme prekliati alebo požehnaní ilúziou vlastného ega?

Aj to sú otázky, na ktoré hľadá odpoveď László Fülöp v tanečnom predstavení At the horizon of no return (Na horizonte bez návratu). Dielo vytvorené pre umelecký súbor Divadla Štúdio tanca sa zamýšľa a reflektuje situáciu a stav, v ktorých sa civilizácia, Zem, Vesmír momentálne nachádzajú. Ako východisko pre svoju reflexiu berie pozorovanie tela, ktoré na dané udalosti vedome či nevedome reaguje.

Čo sa dá vyjadriť tancom

Zdanlivo komplikovaná téma otázok o budúcnosti, pocitoch neistoty a neustáleho kolotoča zmien je vlastne odrazom toho, čo prežíva každý z nás. Všetko okolo sa mení a my často nevieme, ako so zmenami naložiť. Kladieme si otázku, čo môžeme ovplyvniť svojim vedomím a čo je už mimo našej kontroly. Stojíme na horizonte bez návratu, pretože všetko, čo sa stane v tejto sekunde, je už minulosť. 

Ako sa dajú podobné myšlienky vyjadriť tancom? 

“Tanec je jazyk, ktorý vytvára vo veľmi abstraktnom prostredí hlboké spojenie medzi ľuďmi. Je to rozhovor medzi tým, čo do choreografie vkladá režisér, a tým, čo si z toho vezme publikum,” vysvetľuje umelecký vedúci DŠT Zebastián Méndez Marín.

“Divadlo Štúdio tanca je organizáciou, ktorá vytvára tanečné diela vnímajúce tanec ako plnohodnotný prostriedok pre reflexiu života,” hovorí riaditeľka Lucia Kašiarová. “Dotyk, telo, tanec sú funkčnejšie pre primárny presun informácií. Je to ako objatie niekoho, kto je smutný. Je to pohyb, gesto, ktoré nám pomocou našich zmyslov pomôžu reflektovať určitú situáciu, tému.”

Dĺžka predstavenia: 50 minút
Inscenácia je vhodná pre deti od 8 rokov.