Divadlo Štúdio tanca > Program > Vstupné
prihláste sa na odber newslettra:

Vstupné

VSTUPNÉ NA PREDSTAVENIA DIVADLA ŠTÚDIO TANCA V SEZÓNE 2017/2018

PREMIÉRY DŠT

Základné vstupné

12 €

Zľavnené vstupné pre študentov s kartou ISIC, dôchodcov a vojnových veteránov, deti do 12 rokov

7 €

VIP vstupenka pre hostí na pozvánku

4 €

REPRÍZY DŠT

Základné vstupné

8 €

Zľavnené vstupné pre študentov s kartou ISIC, dôchodcov a vojnových veteránov, deti do 12 rokov

4 €

Jednotné vstupné predstavenie pre deti

4 €

Jednotné vstupné pre školské organizované skupiny

3,20 €

MOTIVAČNÁ ZĽAVA

„Skupinka priateľov v divadle“ (platí od počtu 4 osôb, 1 vstupenka je zdarma; platí na reprízy predstavení)

 

Študenti tanečného odboru Konzervatória J.L.BELLU a študenti ostatných tanečných odborov, ktorí sa preukážu platným dokladom

3 €

 

HOSŤ DIVADLA ŠTÚDIO TANCA

Vstupné určené v závislosti od hosťa

individuálne

ZAMESTNANECKÉ VSTUPNÉ PREMIÉRY DŠT

1 VIP vstupenka / prevádzkový zamestnanec

0 €

2 VIP vstupenky / tanec, tvorivý tím premiéry

0 €

Ostatné vstupenky na premiéry DŠT sú spoplatnené podľa oficiálneho cenníka, pokiaľ si nevyčerpá zamestnanec voľnú vstupenku na premiére, jej vyčerpanie je možné na repríze

ZAMESTNANECKÉ VSTUPNÉ REPRÍZY DŠT

Určené pre hostí zamestnancov. Čerpanie zľavy je obmedzené na 2 vstupenky / predstavenie. Využitie zľavy je neprenosné medzi zamestnancami.

2 €

VIP VSTUPENKY

VIP vstupenky môže vydávať iba riaditeľka a jej zástupkyňa

PRENÁJMY DIVADELNEJ SÁLY (predstavenia a podujatia organizované v priestoroch DŠT v nájomnom vzťahu)

Na tieto predstavenia nie je možné využívať zamestnanecké a iné zľavy resp. ich možnosť čerpania je individuálna podľa podmienok dohody nájmu.

individuálne

TANEČNÉ KURZY POLROČNÝ POPLATOK

V cene kurzu sú 2 voľné vstupenky na vybranú reprízu Divadla Štúdio tanca

120 €

JEDNORÁZOVÝ VSTUP NA KURZY / PILATES

 

3,50 €

TANEČNÉ WORKSHOPY HOSŤUJÚCICH LEKTOROV

Vstupné pre verejnosť

individuálne

PUBLIKÁCIA O DIVADLE ŠTÚDIO TANCA
VYDANÁ K 15. VÝROČIU

Predajná cena pre verejnosť, pri priamom predaji v divadle.

1 €