Divadlo Štúdio tanca > Sezóna 2017/2018
prihláste sa na odber newslettra:

Sezóna 2017/2018


Sezóna nádeje

Vstupujeme do novej divadelnej sezóny, v ktorej spoločne oslávime 20. výročie založenia Divadla Štúdio tanca. Naďalej prinášame tvorbu, ktorá si zachováva skutočnú tvár vo chvíľach priaznivých i v tých, ktorých ste nám nádej dodali vy, naši diváci a priaznivci. Sme tu už 20 rokov a stále napredujeme. Ďakujeme!

Vlastná tvorba a premiéry

Aj v novej divadelnej sezóne budete môcť vidieť tanečné inscenácie nielen pre dospelých, ale aj pre deti. Do repertoáru sme zaradili tanečné inscenácie z uplynulej divadelnej sezóny – Márnosť nad márnosti, Pastierka vlkov a Nekončiaci tanec. Čoskoro pribudnú nové tituly – v novembri tanečná inscenácia PREVAHA zohratého tímu choreografky Zuzany Ďuricovej Hájkovej a skladateľa Mateja Háasza a v úvode roka 2018 tanečná inscenácia GHOST/ PRÍZRAK v choreografii vynikajúceho choreografa žijúceho a pôsobiaceho v Španielsku Petra Miku a s hudbou nemenej úspešného slovenského skladateľa Petra Zagara.

Festival TVORIVÉ DNI PRE VÁS

Obľúbený festival ozvláštni priestory Divadlo Štúdio tanca tretí októbrový týždeň. Festival je tento rok zameraný na tri kľúčové aspekty – Kompozícia, Improvizácia, Tvorba. Cieľom festivalu sa stal dôraz na komplexnosť a celistvosť povolania tanečného interpreta a jeho aktívnej participácie na vzniku tanečného diela.

Kurzy a workshopy

Ako vždy sa otvárame verejnosti aj prostredníctvom tanečných kurzov, jednorázových pohybových workshopoch ponúkaných k predstaveniam a rovnako aj v obľúbenom cykle Pridaj sa k nám, kedy sa vyspelí tanečníci môžu pridať počas výuky externých pedagógov k umeleckému súboru divadla.

Tanec v laviciach

V úspešnom projekte určenom pre žiakov základných škôl pokračujeme. Naďalej sa budeme venovať mladým divákom, hravou a interaktívnou formou ich oboznamovať so súčasným tancom a divadlom.